!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

 

If you need an English version, please email entretorget@gmail.com

 

Välkommen som ny medlem/medlemmar i Brf Entrétorget. Vi hoppas du/ni kommer att trivas i vår förening. 

Liksom de flesta bostadsrättsföreningar så har vi ”Trivselregler” till gagn för alla boende.

Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om du har några frågor.  Namn och telefonnr finns anslaget i varje trappuppgång. Du/ni kan även skicka mail till entretorget@gmail.com

 

Balkonger och altaner

För uppsättning av markiser och inglasning så finns viktig information i skötselpärmen under flik 25 & 26

Balkonger och altaner får inte användas för:

 • Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkong-möblering.
 • Skaka mattor.
 • Mata fåglar.
 • Bevattning som riskerar att blöta ned andras balkonger eller uteplatser.
 • Balkonglådor får ej hängas på utsidan av räcket.
 • Paraboler får inte monteras på vare sig fasad eller balkongräcke.
 • Man får inte fästa något i fasaden utan att ha stämt av med styrelsen.
 • Grillning på balkonger och altaner får enbart ske med el-grillar.
 • Det är ABSOLUT förbjudet att slänga fimpar och annat från balkonger och altaner.
 • Visa hänsyn till dina grannar om du röker på balkongen. Tänk t.ex på att våra lägenheter har luftintag under alla fönster förutom kökets.

 

Källarförråd 

 • Iaktta försiktighet med brandfarliga vätskor och förvara inte extradunkar till båt eller bil med bensin i källaren.
 • Inget får placeras i källargångarna pga. utrymningsskäl.
 • Se alltid till att källardörren gått igen när du går därifrån.
 • Endast cyklar får förvaras i cykelrummen.
 • Endast barnvagnar får förvaras i barnvagnsrummen.

 

Trapphusen 

 • I trapphusen samt trapphallarna, på varje våningsplan, får inga saker (entrémattor, skor, växter etc) förvaras på golvet då detta utgör en fara vid utrymning och kan även hjälpa till att sprida eventuell brand.
 • Se alltid till att entréportarna går i lås efter in-/ut- passering. De får inte lämnas uppställda.
 • Information eller reklam m.m. får inte sättas upp på portar/dörrar eller trapphusväggar. I varje trapphus finns det en anslagstavla för dessa ändamål (ej kommersiell reklam). 

 

P-platser (utomhus) 

 • Varje P-plats är till för fordon enligt tecknat avtal.
 • Var och en ansvarar för att egen P-plats hålls städad.
 • Vid uppsägning av P-plats måste nycklar till elstolpe återlämnas till HSB  som administrerar dessa.

 

P-platser (garage) 

 • För P-platser i garaget gäller regler som finns anslaget vid varje ingång.
 • Vid uppsägning av garageplats måste öppningsdosa till garageporten återlämnas till HSB som administrerar dessa.

 

Gården & omgivningen 

 • Släng inte skräp eller fimpar på marken.
 • Hundar får inte rastas på innergården, lekplatsen eller närmast huset.

 

Sopor 

 • Soprummet vid BD 8B har källsortering. Respektera det som står på skyltarna ovanför kärlen och släng inte i sådant som inte hör hemma där. Det som inte ingår i hushållssopor eller källsortering får man själv åka till Görvälns återvinningscentral med. 

     

Respektera varandra

 • Tänk på att det är mer lyhört än vad man tror. Respektera därför att många vill ha tyst efter kl 22:00.
 • Om du planerar att renovera eller ha en fest hemma är det en fördel om du sätter upp en lapp ett par dagar innan på anslagstavlan i entrén. Prata också gärna med varandra, det blir trevligast för alla. 

 

Allmän aktsamhet & hänsyn 

 • Var rädd om föreningens egendom. Kostnader för reparationer betalas av oss alla gemensamt.
 • Kontakta någon i styrelsen för godkännande innan du ringer jouren. Jourutryckningar kostar väldigt mycket och skall enbart användas vid akuta tillfällen som t.ex vattenläckage, ingen värme (vintertid). Annars riskerar du som ringt att få stå för hela jourkostnaden själv.

 

     Läs gärna mer under flik 28 i skötselpärmen.