!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyinflyttad

 

Allmän information och övergripande trivselregler

Husdjur är alltid trevligt och alla medlemmar är välkomna att ta husdjuren med när man flyttar in. Att tänka på, för dina grannar och övriga medlemmar, är att inte låta djuren föra för mycket oljud samt att inte rasta djuren direkt utanför entréerna eller på innergården. Eftersom det är både barn och vuxna som vistas här så skall området vara fritt från husdjurs efterlämningar. Om du ser någon rasta sin hund i direkt anslutning till huset eller på innergården, medlem eller inte, säg gärna till personen i fråga och hänvisa dem till områden utanför vår fastighet.

Vår förening har ett miljörum där vi sorterar vårt avfall. Mer information kring hanteringen finner du under rubriken ”Avfallshantering”. Det är viktigt att dessa regler efterföljs eftersom vi med detta kan spara på såväl miljö som föreningens plånbok.

Samtliga trivselregler hittar ni under ”Trivselregler” i menyn till vänster.

Svar på en del frågor rörande praktiska detaljer om hur det fungerar i vår förening hittar ni under ”Vanliga frågor” i menyn till vänster.

Gemensamma utrymmen

Fastighetens innergård är till för er som medlemmar och era gäster. Om du som medlem misstänker att utomstående person använder innergården eller något annat gemensamt utrymme utan deltagande från någon av våra medlemmar så bör du upplysa personen om att området är privat. Du kan också ta kontakt med en styrelsemedlem om du anser att problemet har betydande karaktär.

Kontakt och sammankomster

Styrelsen har möte en gång i månaden (utom juli). Här diskuterar vi de punkter som kommit in från våra medlemmar samt sköter strategiska frågor kring underhåll och operativt arbete.

Som medlem kan du komma i kontakt med styrelsen via hemsidan, telefon, mail eller genom att lämna lappar i vår brevlåda i uppgång BD8A.

Ständiga förbättringar och engagemang

Vi i föreningen jobbar ständigt med att göra förbättringar kring fastigheten och vårt boende.

Som ny i föreningen har du säkert många tankar och funderingar kring ditt boende. Kanske har du positiva erfarenheter och idéer från tidigare boende. Lyft gärna fram detta till styrelsen så det ev kan bli något som alla medlemmar kan komma att få ta del av. Alla initiativ och förslag till förbättringar kring vår förening är givetvis välkommet.

Om du känner ett intresse för att driva frågor än mer aktivt kan du bli en del av styrelsen. Årsstämma hålls årligen där nya ledamöter väljs in. Du kan kontakta valberedningen om du har fler frågor. Alla typer av engagemang är välkomna, både i och utanför styrelsen!