!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nycklar

 

Till varje lägenhet ingår, standardmässigt, 3-4st ASSA systemnycklar samt 4st tillhållarnycklar. Systemnycklarna är märkta med systemnummer samt lägenhetens nyckelnummer (t.ex. L1-99) och ordningsföljd (1,2,3 och 4). Dessa nycklar passar också till entréportar samt soprum. 

Varje lägenhet skall också ha kvitterat ut 2st hushållsnycklar märkta HH1 och HH2 som behövs till elskåp samt soprums- och förråds- dörrar. Dessutom finns det 3st nycklar till lägenhetens postbox. 

Varje lägenhet har rätt att kvittera ut 2st garagenycklar märkta ”G”+ ordningsnummer. Detta oavsett om man har garageplats eller inte men behövs för att komma åt cykelrummen i garaget.

OBS! Samtliga nycklar som nämns här ovan skall följa med lägenheten vid ev försäljning.

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Till dessa får varje lägenhetsinnehavare införskaffa ett eget hänglås. Tänk på att det skall vara med en lång bygel. 

Föreningen använder sig av Järfälla Låsservice (tel. 08-36 77 95) för alla ärenden v.g nycklar och lås. Enskild medlem kan själv låta kopiera tillhållarnyckel men styrelsen måste vidtalas för kopiering av samtliga, övriga nycklar. Detta då beställning måste ske skriftligen på speciell blankett och underskriven av låsansvarig. Respektive beställare, lägenhetsinnehavare, hämtar sedan ut, och betalar, den beställda nyckeln hos låsfirman. Detta mot uppvisande av giltig legitimation. 

De som har P-plats i garaget får kvittera ut speciell garageöppnare vid tecknande av kontrakt. En deposition på 700:-, för öppnaren, tages också ut i samband med kontraktstecknandet. 

De som har yttre P-plats får kvittera ut nycklar till värmaruttagen vid tecknande av kontrakt.

OBS! Vid uppsägning av garage- eller yttre P-plats så skall garageöppnare alt. nyckel till värmaruttag återlämnas till föreningens styrelse.