!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vid försäljning

 

Information gällande föreningen finns i avsnitt "Fastighetsfakta".

I enlighet med föreningens stadgar så avslutas medlemskapet i Brf Entrétorget vid försäljning och utflyttning. Det behövs ingen separat ansökan då mäklaren sköter detta.

Fr.o.m. 2016-01-01 så har föreningen en egen förvaltare från HSB som, på styrelsens uppdrag, kontaktar säljaren för besiktning av lägenheten före avflyttning. 

När det gäller parkeringsplats (yttre eller i garaget) så måste anmälan om uppsägning göras till styrelsen entretorget@gmail.com  som administrerar dessa. Vid försäljning så upphör avtalet att gälla på avflyttningsdatum. I annat fall är uppsägningstiden 3 månader om inte väntelista föreligger och ny användare vill ta över inom denna tid.