!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bo i bostadsrätt

 


En bostadsrättsförening är en Ekonomisk förening där alla som äger en lägenhet är medlem och samtidigt delägare av föreningens totala tillgångar och delansvarig för alla kostnader som uppstår. Medlemmarna delar solidariskt på föreningens driftskostnad och varje bostadsrätthavare ansvarar för drift och underhåll av sin lägenhet.

Bostadsrättsförening


En bostadsrättsförening är en speciell typ av en ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus.

En vanlig missuppfattning är att man äger lägenheten när man har köpt den men det är ett missförstånd. Man äger rätten att bo i lägenheten. I ägandet av bostadsrätten ingår vissa förpliktelser bland annat att underhålla lägenheten.

Medlemmarna styr föreningen demokratiskt genom föreningsstämma även kallad årsmöte. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman måste anta stadgar, utse styrelse och revisor. Stämma skall hållas minst en gång per år, före maj månads utgång.

Föreningen ansvarar normalt endast för underhållet av föreningens hus och mark. Det inre underhållet av lägenheter och den ev mark som upplåtits tillsammans med lägenheten, ansvarar bostadsrättsinnehavaren för. Detta är en stor skillnad jämfört med ett hyresförhållande, där hyresvärden även ansvarar för det inre underhållet.

Att vara medlem


Föreningen och dess medlemmar är ställd under vissa regler som regeringen har bestämt "Bostadsrättslagen" samt "Lagen om Ekonomisk förening". Till detta kommer föreningens "Stadgar" som medlemmarna har beslutat och fastställts av föreningsstämman. Stadgarna reglerar verksamheten mer i detalj.

Det finns också "Trivselregler", som är fastställda av föreningsstämman. Dessa regler inriktar sig i första hand på boendemiljön med hänsyn mot grannar och föreningen.

Du som äger bostadsrätten har huvudansvaret för att alla som bor i lägenheten följer föreningens trivselregler och stadgar.

OBS! Trivselreglerna gäller även för alla som besöker lägenheten.

Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas som förverkad och Du kan tvingas att flytta från lägenheten. Det är viktigt att Du sätter Dig in i vad som gäller.

Rättigheter och skyldigheter


Medlemmen ansvarar för lägenheten - föreningen för resten
Du ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark om sådan ingår i bostadsrätten, typ uteplats eller altan.

Föreningen ansvarar för stamledningar för värme, vatten och avlopp, elektricitet och kabel-TV som finns installerat till din lägenhetsgräns. Föreningen ansvarar också för underhåll av huset och dess allmänna utrymmen. Man kan säga att föreningens ansvar normalt slutar vid dörren till resp lägenhet. Detta betyder t.ex att ett ev stopp i avloppet inom lägenheten får du själv bekosta rensningen av.

Din skyldighet som bostadsrättsinnehavare består av lägenhetens underhåll t.ex att du skall göra de reparationer som behövs och stå för kostnaderna för dessa. Dessutom ska du på egen bekostnad se till att lägenheten hålls fräsch v.g ytskick i de olika rummen. Kort och gott att hålla lägenheten i ett gott skick. Du ska även åtgärda de skador som uppstår i lägenheten, oavsett om de har uppkommit genom ditt eget vållande eller på annat sätt t.ex. genom en olyckshändelse eller genom vållande av någon utomstående.

Inre reparationer och förändringar


Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förändringar på sådant som finns inuti lägenheten. Det gäller exempelvis kylskåp, spis och andra vitvaror, golv, väggar och tak, fönster och dörrar. Här gäller helt andra regler än om man hyr en lägenhet.

Inga stora förändringar
Du får inte göra stora förändringar i lägenheten, t ex ombyggnation, utan tillstånd från styrelsen. Det är inte heller tillåtet att på eget bevåg riva eller flytta väggar eller göra andra mera ingripande förändringar utan tillstånd. Även förändring av balkong och byggande av uteplats krävs särskilt tillstånd för.

Vatten- och brandskada


Vad som händer inuti lägenheten ansvarar du som bostadsrättshavare för, såvida inte felet eller skadan beror på något som föreningen ansvarar för. Som bostadsrättshavare kan du dock bli ansvarig för reparationer på grund av en brand- eller vattenskada om skadan uppkommit genom ditt vållande eller av något/någon som hör till ditt hushåll eller är inneboende hos dig. Även om entreprenörer eller någon annan som arbetar för din räkning orsakar skadan. När det gäller brandskador blir du ansvarig endast om du brustit i den tillsyn som du borde ha iakttagit.

Hemförsäkring


En hemförsäkring skall du alltid ha för att skydda dig mot skador, inbrott eller annan katastrof, ditt försäkringsbolag hjälper dig.

Bostadsrättsförsäkring


Du behöver inte komplettera din hemförsäkring med en särskild "Bostadsrättsförsäkring". Denna försäkring har föreningen tecknat för att täcka eventuella skador på fastigheten. Premien för detta ligger inbakat i din avgift (hyran).
 

Sundhet, ordning och skick


När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som i lagen kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten.

Störande ljud


En boende som vid upprepade tillfällen stör sina grannar kan bli vräkt från sin bostadsrätt enligt bestämmelsen om störande ljud. Det kan t.ex. gälla ljud från radio, stereo och TV-apparater, oväsen i lägenheten och trappuppgång, onormalt musicerande mm. Generellt kan man säga att det bör vara tyst i huset vardagar kl 22:00 – 07:00 samt lör- sön- och helg- dag kl 23:00 – 09:00.

Skall man ha enstaka festligheter hemma så bör man avisera detta till grannarna genom lappar i brevlådor, hiss och trapphus. Det är inte helt fel att meddela de absolut närmsta grannarna, intill samt ovan och under, genom att prata med dom.

Ohyra


Du ansvarar för att inte ohyra kommer in i lägenheten. Med ohyra menas bland annat vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsängrar, mjölbaggar, råttor, ormar som kan sprida olägenhet i fastigheten.

Att rusta upp sin lägenhet


Tänker du att rusta upp din lägenhet bör du först ta reda på vad du måste ha tillstånd från Styrelsen för och vad du får göra utan tillstånd.