!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskyddspolicy

Tänk på din säkerhet!

Om det börjar brinna:

Vid nödsituation: Ring 112

Berätta vad som har hänt, vilken adress samt ditt namn. Larmcentralen ger dig instruktioner om vad du kan göra för att hjälpa till medan du väntar på hjälp från räddningstjänsten, polis eller ambulans.

Tveka inte! Tänk på att det är alltid bättre att ringa en gång för mycket

Rädda: Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv för risker. Tänk på att brandrök är giftig – ta dig ut genom att krypa längs golvet. Försök att hinna stänga fönster och dörrar.

Varna: Varna dem som hotas av branden.

Släck: Om du har tillgång till släckutrustning kan du påbörja släckningsarbetet genom att spruta med en brandsläckare mot glöden (inte på lågorna).

Skydda dig och dina grannar mot brand

  • Ställ inget brännbart i trapphuset.Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.
  • Håll källare och garage låsta.
  • Vad gör du om något händer? Prata i familjen om hur ni skall agera vid brand. Titta vilka utrymningsvägar det finns.
  • Om trapphuset är rökfyllt, stanna i lägenheten, stäng dörren och kalla på hjälp via fönster/balkong.
  • Kontrollera att lägenheten är utrustad med brandvarnare. Gör regelbundna kontroller att den fungerar.
  • En brandsläckare (t.ex pulver) och brandfilt är bra utrustning att ha hemma för att minimera skador på människor och material om olyckan är framme.
  • Se till så att det inte står saker i trapphuset som är brännbara eller hindrar utrymning.
  • Hissarna får absolut inte användas vid brand.
  • Brännbara vätskor (bensin etc.), kemikalier eller gasflaskor får inte förvaras i lägenheten, på balkongen eller i förråden.