!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avfallshantering

 

I fastigheten finns det 2st soprum. Ett är på adress Birger Dahlérus väg 8B (BD8B) och det andra på Maskinistvägen 1 (M1).

 

Dina sopor sorterar du i fraktioner enligt nedan:

OBS!  Är du osäker så följer du vad som står på skyltarna ovanför behållarna. 

Tänk på att dom som kör tömningsfordonen är mycket duktiga på att se/hitta det som är felsorterat och då placeras detta på golvet varefter det kan bli liggande till dess att du själv eller någon av dina grannar gör jobbet att eliminera!

 

Matavfall (finns i BD8B och M1)

Sedan den 1 december 2016 så är föreningen ansluten till Järfälla Kommuns program för matavfallssortering. Detta innebär att varje lägenhet innehar hjälpmedel för detta i form av speciella avfallspåsar, matskrapa samt korg för sopskåp. Observera att påsarna med avfall får ej placeras på plan yta.

Vilket och hur avfallet sorteras framgår av text på påsarna. Nya påsar beställes av styrelsen.

Tömning av matavfall sker varje vecka. 

Hushållssopor (finns i BD8B och M1)

Det som blir över när matavfallet och allt enligt källsorteringen har sorterats ut läggs i soppåsen som sedan kastas i behållare för hushållssopor som finns i båda soprummen (BD8B & M1).

OBS! Allt hushållsavfall skall kastas i knuten soppåse.

Tömning av hushållssopor sker varje vecka.

Returpapper (finns i BD8B)

Returpapper som dags- och vecko- tidningar, reklam, kataloger och skrivarpapper läggs i behållare märkt ”Tidningsinsamling”.  OBS! Ev pappers- alt. plast- kasse måste tömmas och sedan slängas i kärl för pappersförpackningar alt. plastförpackningar. 

Tömning sker var 14:e dag.

Pappersförpackningar (finns i BD8B)

Förpackningar och emballage av papper läggs i behållare märkt ”Pappersförpackningar”. T.ex kartonger, wellpapp, mjölkförpackningar (ursköljda), toalett- och hushålls- pappersrullar samt papperskassar. 

Tömning sker varje vecka.

Plastförpackningar (finns i BD8B)

Förpackningar och emballage av hård/mjuk plast läggs i behållare märkt ”Plast-förpackningar”. Hit räknas även säckar, kassar, påsar, lock, flaskor och dunkar av plast.

Tömning sker var 14:e dag.

Glasförpackningar (finns i BD8B)

Flaskor och burkar av glas läggs i behållare märkt ”Färgat glas” alternativt ”Ofärgat glas”.

Tömning sker var 14:e dag.

OBS! Gäller inte dricksglas eller servis/porslin/lergods. Detta lämnas på Görvälns åvc i Jakobsberg. 

Metallförpackningar (finns i BD8B)

T.ex konservburkar, folie, kapsyler och värmeljushållare läggs i behållare märkt ”Metallförpackningar”.

Tömning sker var 14:e dag. 

Elavfall (finns i M1)

Här kan du lämna mindre elavfall upp till max storlek mikrougn. D.v.s. allt med sladd eller batteri. Detta gäller även småbatterier, glödlampor, lysrörs-lampor, LED-lampor samt lysrör.

Tömning sker var 4:e vecka.

Övrigt avfall:

Grovavfall (t.ex möbler och större vitvaror samt TV) får du själv transportera till Görvälns återviningscenrtral i Jakobsberg.

Farligt avfall (t.ex sprayburkar, målarburkar, kemikalier och engångständare) får du själv transportera till Görvälns återviningscenrtral i Jakobsberg. OBS! Detta gäller även frityrolja.

Läkemedel/Kanyler lämnas på apotek. Kanyler kan endast lämnas i särskilda kanylbehållare som du får gratis på apotek

 

______________________________________________________________________

Vägbeskrivning till Görvälns återvinningscentral, Jakobsberg:

Följ Mälarvägen mot Görväln. Ta av till höger, Återvinningsvägen, strax innan griftegården är det skyltat "Återvinningscentral".

 

 

Uppdaterad 2018-03-23 av Göran Thelin